SKF
SKF

SKF

Kompanija SKF je vodeći globalni snabdijevač tehnologije još od 1907.godine. Njihova osnovna snaga je sposobnost kontinuiranog razvoja novih tehnologija – a zatim njihova upotreba za kreiranje proizvoda koji pružaju konkurentne prednosti njihovim klijentima. Kompanija SKF pruža svoje usluge najvećem broju klijenata za industrijske i automobilske rezervne djelove, direktno i preko globalne mreže distributera i predstavnika.

Povećanje efikasnosti, smanjenje energije.

Fokus današnjeg razvoja tehnologije kompanije SKF je smanjenje uticaja na životnu sredinu od strane sredstava u toku njihovog radnog vijeka, kako u našim tako i u poslovanjima naših klijenata. Portfolio proizvoda SKF BeyondZero pruža najnovije primjere onoga što kompanija SKF ima da ponudi u ovoj oblasti. 

Kod nas možete naći širok spektar ležajeva i natezača kaiša.