AdBlue – tečnost za redukciju štetnih izduvnih gasova
AdBlue – tečnost za redukciju štetnih izduvnih gasova

AdBlue – tečnost za redukciju štetnih izduvnih gasova

Danas,više nego ikad,zagađenost životne sredine je presudni faktor.Naučna istraživanja pokazuju da je zagađenost životne sredine najvećim dijelom prouzrokovana emitovanjem izduvnih gasova iz vozila.

U cilju prevazilaženja ovog problema EU je ustanovila sigurnosna pravila u vezi sa smanjenjem dozvoljenih nivoa emitovanja izduvnih gasova iz vozila.Svi proizvođači vozila su dužni da se pridržavaju tih zahtjeva.

Idealno rješenje za očuvanje životne sredine, jeste korišćenje AdBlue  tečnosti za redukciju štetnih izduvnih gasova kod vozila sa SRC tehnologijom i Euro 4, Euro 5 i Euro 6 dizel motorima.

Ovaj rastvor se uprskava u izduvnu cijev prije nego dođe do katalizatora.Visoka temperatura koja se dešava  na toj tački pretvara AdBlue u amonijak.Tada dok amonijak i štetni oksidi azota prolaze kroz katalizator,reaguju međusobno i pretvaraju se u azotnu i vodenu paru,dva elementa koja nisu štetna za atmosferu.

 Bitnu ulogi ima i  kvalitet AdBlue-a,  koji treba da je visok. Upotreba aditiva koji nije u skladu sa zahtjevima standarda DIN 70070 prouzrokovaće različite probleme počev od povećanja emitovanja izduvnih gasova  pa do totalnig uništenja katalizatora. Takođe može doći do različitih problema u motoru prouzrokovanim povećanjem pritiska izduvnih gasova sve dok ne budu pravilno i na vrijeme uklonjeni iz katalizatora.Ovo je rezultat kada je AdBlue niskog kvaliteta koji tada smanjuju veličinu pora katalizatora i deaktivira katalizatorske elemente u unutrašnjosti.

U našem prodajno asortimanu, možete naći:

AdBlue 10L

AdBlue 20L

AdBlue 1000L