Dijagnostika za sve vrste radnih mašina!
Dijagnostika za sve vrste radnih mašina!

Dijagnostika za sve vrste radnih mašina!

JALTEST dijagnostički sistem za gradjevinske mašine!

Mogućnost automatske dijagnoze vozila ili dijagnoze pojedinačnih sistema, čitanje grešaka sistema, parametara, testovi izvršnih elemenata i sistema, kalibracija i resetovanje sistema.

 

Kontaktirajte nas broj telefona : 067/111-174