TEMOT
TEMOT

TEMOT

Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo sve svoje kupce i dobavljače da je 01.01.2021. Sincommerce postao ponosni član i partner Temot International. Naša kompanija će se naći u timu najboljih  kao reprezentativni predstavnik i jedini dioničar Temot International  u Crnoj Gori .

Članstvo u ovoj organizaciji omogućuje svakom pojedinom članu akumulaciju i širenje znanja, Data Management za strateško odlučivanje,  internacionalna orijentacija  kroz koju se smanjuju rizici i poboljšava konkurentnost dioničara.

Temot International je vodeća strateška organizacija  i moderan partner automobilske industrije. Osnovana je 1994. godine u Njemačkoj od strane 5 dioničara, sa konstantnom ekspanzijom.

Članstvo kompanije Sincommerce u TEMOT International veliki je uspjeh i dostignuće koje će crnogorske standarde kvaliteta proizvoda i usluga u kamionskom  sektoru zasigurno podignuti na visoke evropske standarde.