Sincommerce
Pretraga
Close this search box.
Pretraga
Close this search box.

Zamjena ulja

Kada treba mijenjati ulje? To zavisi od- tipa vozila, uslova eksploatacije, kvaliteta i vrste ulja. Ipak, po pravilu, ulje bi trebalo kontrolisati na svakih 1.000 pređenih kilometara.

Podijelite objavu

Na svakih 1.000 pređenih kilometara, misli se na nivo ulja u motoru, a mijenjati ga treba jednom godišnje, ili na svakih od 10.000 do 15.000 kilometara, opet u zavisnosti od mnogobrojnih parametara . Treba obratiti pažnju na pojavu potrošnje ulja tokom eksploatacije (što je mjerljivo), promjenu mirisa ulja, promjenu zvuka rada motora, na povišenje radne temperature motora i na samo startovanje.

Oznake

Ni oznake na etiketama nisu toliko komplikovane, a najčešće oznake su SAEAPI i ACEA. Prva oznaka SAE je skraćenica od Society of Automotive Engineers – Udruženje automobilskih inženjera. Ovo udruženje, svjetski priznato, propisuje standarde kojima se definiše viskozitet motornih ulja. Na osnovu toga se određuje i primjena-namjena ulja.
Uz ovo „SAE“, najčešća je oznaka W (Winter – zima), i ona predstavlja oznaku za takozvana monogradna ulja za zimske uslove rada (na primjer SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W…). Ovaj standard definiše svojstva ulja ne samo na niskim već i na visokim temperaturama, čime se obezbjeđuje pouzdanost pri eksploataciji motora.
Ulja bez oznake W(SAE 10, SAE 20, SAE 30, SAE 40…) su monogradna ulja za ljetnje uslove rada, sa osobinama koje se zahtijevaju za takvu primjenu. Ipak, češća su „kombinovanja“ ovih dviju vrsta ulja (zimska i ljetnja), takozvana multigradna ulja koja se primjenjuju za šire temperaturne uslove rada (SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40).

Standardi

OZNAKA API (American Petroleum Institute – Američki institut za naftu) odnosi se na nivo kvaliteta ulja na svjetskom nivou. Postoje dva standarda – API S, ulja za benzinske motore koja se koriste u putničkim i lakim teretnim vozilima, i API C, ulja za visokoopterećene dizel motore komercijalnih vozila i kamiona.
Uz ove dvije oznake dodaju se i abecedna slova, a rastući niz abecede označava i bolji kvalitet ulja.
ACEA (European Automobile Manufacturers Association – Udruženje evropskih proizvođača automobila) izdaje tri sertifikata koja određuju tri standarda. To su ACEA A/B, ulja namijenjena za benzinske i dizel motore putničkih i lakih komercijalnih vozila, ACEA C ulja za vozila sa katalizatorom i ACEA E ulje za dizel motore u kamionima. Uz ova slova idu i arapski brojevi, a što je broj veći, bolji je kvalitet ulja.
Naravno, oznake euro 2, 3, 4, 5 ili 6 označavaju za koju vrstu motora je ulje namijenjeno u skladu sa emisijom štetnih gasova koje ti motori ispuštaju (zadovoljavaju euro normu).

Naša preporuka

Dakle, naša preporuka je da se raspitate kod naših prodavaca  koje ulje je namijenjeno vašem vozilu. U obzir treba uzeti i starost vozila, stanje motora, režim vožnje i, naravno, kvalitet goriva.
Naši kupci često postavljaju pitanje i da li izabrati sintetičko ili mineralno ulje.
-To naravno zavisi od motora, da li je starije ili novije generacije. Ali mi bi, prije svega, preporučili da se koristi ulje koje je proizvođač automobila koristio kod „prve ugradnje“ i koje preporučuje kod zamjene a to je između ostalih i brend  WOLF OIL CORPORATION. Više o ovom brendu možete pročitati na : https://www.wolfoil.com/en_com/default.aspx

Prijavite se na newsetter

Najvažnije vijesti i objave

Šta još imamo za vas?

Zamjena ulja

Kada treba mijenjati ulje? To zavisi od- tipa vozila, uslova eksploatacije, kvaliteta i vrste ulja. Ipak, po pravilu, ulje bi trebalo kontrolisati na svakih 1.000 pređenih kilometara.

Pročitajte više